MILJÖ

Naturen är vårt hem - vi vårdar den med all vår kraft

Sågen är belägen i vår hemmiljö och vi är mycket måna om att nyttja råvara på bästa sätt. För oss är det en självklarhet att arbeta och försäkra oss om att vi utnyttjar energin i en hållbar riktning.

Detta sker genom att vi säljer bark och spån till bränsle. Vi sorterar i stor omfattning och eldar med torrflis och bark i den egna pannan, vilket värmer vårt vatten och torkar vårt virke. Den el vi förbrukar kommer från förnyelsebara källor, såsom vind-, sol- och vattenkraft, vilket vi köper av Falu Energi & Vatten AB. Kretsloppet sluts när vi till dem levererar bark, flis och sågspån. Se gärna filmen om EcoDataCenter och hur våra biprodukter används i ett klimatsmart system.

Stordelen av vår cellulosaflis försäljs till massaproduktion och det mesta sågspånet till pelletsprodukter. Det känns mycket bra att vara en del av en förnyelsebar och CO²-reducerande verksamhet, men en hållbar och närproducerad energilösning.

För oss är det en självklarhet att arbeta med och försäkra oss om att ingen energi går till spillo. Sågverket är beläget i Sveriges och naturens hjärta – därför är vi otroligt måna att ta hand om den utan utsläpp och spill som påverkar miljön omkring oss.

Lars Mattsson

Certifikat

Allt vårt inköpta virke uppfyller kraven för Controlled Wood och delar av virket inköps och försäljs som Pefc-  eller FSC MIX®-certifierad råvara.

FSC-MIX®

Certifikatsnummer: SCS-COC-003546
Giltigt till 5 december 2020

Controlled Wood

Certifikatsnummer: SCS-CW-003546
Giltigt till 5 december 2020

PEFC

Certifikatsnummer 1700730-01
Giltigt till 12 januari 2020