+46(0)246-79 89 50 info@balung.se

PRODUKTER

VÅRA PRODUKTER

Vår sågs inriktning är till huvuddelen sågning av granprodukter. 90 % av försäljningen är gran och resterande 10 % är fura. 70 % av vår försäljning är riktad mot hela Sverigemarknaden, övriga 30 % försäljs mestadels mot övriga Europa och en lite andel mot Nordafrika området.

Vår kvalitet lämpar sig väl för panelproduktion, med tanke på vårt områdes fina råvarukvalité!
Lars Olov Skytt

Försäljningschef, Balungstrand

Grovtimmersågen

– Vår produktion är kundanpassad och stor del sågas som panelprodukter.
– Vi producerar limträämnen, vilka väl uppfyller kundernas krav.
– Ytterligare en produkt är regelvirke.
– Som kuriosa kan nämnas att våra fina sidobräder t.ex. används till sängbottenprodukter.