PRODUKTER

Våra produkter

Vår sågs inriktning är till huvuddelen sågning av granprodukter. 90 % av försäljningen är gran och resterande 10 % är fura.
70 % av vår försäljning är riktad mot hela Sverigemarknaden, övriga 30 % försäljs mestadels mot övriga Europa och en lite andel mot Nordafrika området.

Vår kvalitet lämpar sig väl för panelproduktion, med tanke på vårt områdes fina råvarukvalité. 

Sören Henriksson, försäljningschef
Virketpaket_webb

Grovtimmersågen

– Vår produktion är kundanpassad och stor del sågas som panelprodukter.
– Vi producerar limträämnen, vilka väl uppfyller kundernas krav.
– Ytterligare en produkt är regelvirke.
– Som kuriosa kan nämnas att våra fina sidobräder t.ex. används till sängbottenprodukter.

Klentimmersågen

– Av det klenaste virket gör vi t.ex. mellanlägg till pallproduktion, 75 * 75 mm och 75 * 100 mm.
Panel- och regelvirke, där paneldelen 47 * 100 mm utgör en mycket stor andel.

Vår sågning

  • Granvirke
  • Fura

Vår försäljning

  • Sverige
  • Övriga Europa
  • Nordafrika