PRODUKTION

Vår produktion hanterar en råvara av högsta klass

Mätstation
Vår mätstation har möjlighet att sortera i 16 timmerfack.

Grovlinjen
Är en bandreducer linje med kantverk.
Vi optimerar utbytet på stocknivå, vilket
innebär att varje stock passerar en mätram
efter barkning och därefter bestäms optimalt sågutbyte.

Klenlinjen
Består av en Säterlinje, där vi sågar det klenaste timret.

Torkar
Torkningen sker i 10 kammartorkar och två kanaltorkar.

Justerverk
I justerverket slutjusteras virket på två sorterarplatser och
paketeras därefter i vår nya packningsavdelning.

Utförda investeringar
– Nytt styrsystem i grovlinjen. 2012
– Modifiering av justerverksintag 2012
– Ströläggningsmaskin 2015
– Säkerhetsinvesteringar 2015
– Ny personalparkering 2015
– Nytt paketuttag i justerverket. 2016
– Utökning av timmerplan 2016
– Modifiering av torkar 2016

Följ med på en tur genom produktionen!

Timmerplan

Timmerplan
Bild 1 av 24

Timmertruck vid sorteringsfack