+46(0)246-79 89 50 info@balung.se

PRODUKTION

Vår produktion hanterar en råvara av högsta klass!

Mätstation
Vår mätstation har möjlighet att sortera i 16 timmerfack.

Grovlinjen
Är en bandreducer linje med kantverk.
Vi optimerar utbytet på stocknivå, vilket
innebär att varje stock passerar en mätram
efter barkning och därefter bestäms optimalt sågutbyte.

Klenlinjen
Består av en Säterlinje, där vi sågar det klenaste timret.

Torkar
Torkningen sker i 10 kammartorkar och två kanaltorkar.

Justerverk
I justerverket slutjusteras virket på två sorterarplatser och
paketeras därefter i vår nya packningsavdelning.

Utförda investeringar

– Ny vik- och plastningsmaskin 2018
– Ny paketpress 2017
– Ny mätstol i mätstationen 2017
– Nytt paketuttag i justerverket 2016
– Åkaravlämning 2016
– Utökning av timmerplan 2016
– Modifiering av torkar 2016
– Ströläggningsmaskin 2015
– Säkerhetsinvesteringar 2015
– Ny personalparkering 2015
– Nytt styrsystem i grovlinjen. 2012
– Modifiering av justerverksintag 2012

Följ med på en rundtur i produktionen!