+46(0)246-79 89 50 info@balung.se

PRODUKTION

Vår produktion hanterar en råvara av högsta klass!

Mätstation
Vår mätstation har möjlighet att sortera i 16 timmerfack.

Grovlinjen
Är en bandreducer linje med kantverk.
Vi optimerar utbytet på stocknivå, vilket
innebär att varje stock passerar en mätram
efter barkning och därefter bestäms optimalt sågutbyte.

Klenlinjen
Består av en Säterlinje, där vi sågar det klenaste timret.

Torkar
Torkningen sker i 10 kammartorkar och två kanaltorkar.

Justerverk
I justerverket slutjusteras virket på två sorterarplatser och
paketeras därefter i vår nya packningsavdelning.

Utförda investeringar
2018-2019
– Nytt optimeringsprogram till grovlinjen
– Ny kanaltork Valutec P-FB
– Inköp av Volvo H180 höglyft till timmerplan
– Ny ytläggning och nya underlag på Mellanlagrets ytor
– Ny vik- och plastningsmaskin
2016-2017
– Ny paketpress
– Ny mätstol i mätstationen
– Nytt paketuttag i justerverket
– Åkaravlämning
– Utökning av timmerplan
– Modifiering av torkar
2015
– Ströläggningsmaskin
– Säkerhetsinvesteringar
– Ny personalparkering
2012
– Nytt styrsystem i grovlinjen
– Modifiering av justerverksintag 

Följ med på en rundtur i produktionen!