Råvara

Vi är en unik mottagare och tar emot tall och gran i blandning, med en mycket fördelaktig längdfördelning.

Vi köper och sågar tall- och grantimmer från 10-50 cm, i topp under bark. Timrets längd mäts i 3dm-moduler, från 3,40-5,50 m.
Enstaka 3.1 m längder kan levereras i dimensionen 10-16 cm i topp under bark. Talltimmer grövre än 23 cm i topp under bark bör utsorteras, men kan levereras i mindre omfattning.

Balungstrandssortimentet innebär en vinn/vinn-effekt.

Sortimentet ger bättre avkastning för skogsägaren och enklare sortering i skogen, men i dagsläget också en gardering mot sjunkande efterfrågan på massaved. Vi behöver mer råvara för att klara våra höjda mål och därmed en säkrad produktionsökning.

Vi vet att timret finns i vår region

Det finns förståelse för hur viktigt det är att bygdens lokala sågverk får tillräckliga timmerleveranser. Våra samarbetspartners Mellanskog, Sveaskog och BillerudKorsnäs AB är väl medvetna om våra önskemål, men den enskilde skogsägaren har en del att tjäna på att begära Balungstrandssortimenet. Det är även bra för miljön om timmertransporterna landar den kortaste vägen.

Trygga jobb

Om Du som skogsägare vill medverka till säkrade jobb i hembygden och samtidigt själv få en bättre avkastning på din avverkning, rekommenderar vi att du redan i kontraktfasen begär ”Balungstrandssortering”. Ju fler som agerar lokalt desto tryggare blir jobben.

 

VI FINNS DÄR DIN SKOG VÄXER!